Projectbeschrijving

    De nieuwe N23 Westfrisiaweg verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. De verbinding wordt vrijer van obstakels voor het doorgaand autoverkeer, geeft fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen en houdt sluipverkeer uit de dorpen. Voor Romein Beton is de engineering voor de prefab liggers uitgevoerd voor de brugdekken in 19 kunstwerken.