Projectbeschrijving

    Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg, over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert 2 boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

    Langs de Neckarweg staat een bestaand windscherm om het scheepvaartverkeer  op het Calandkanaal te beschermen tegen de Westenwind. Het tracé doorkruist 3 bestaande schalen type Zuidscherm. Deze 3 schalen zullen verwijderd worden. Achter het bestaande scherm wordt een nieuw scherm gerealiseerd..