Voor de aanleg van een nieuwe LGN terminal in Duinkerken heeft Lincon bijgedragen aan de optimalisatie in de bouwtijd van de Jetty door de in situ ontworpen superstructure om te zetten in een prefab design.

    Opdrachtgevers: Joint venture EMCC- Geka (Dimco), Martens Prefab Beton, Haitsma.